Podejmując naukę w liceum, a później decydując się na studia, wybieramy je z myślą nie tylko o naszych umiejętnościach, ale biorąc również pod uwagę atrakcyjność zawodu, który będziemy mogli uprawiać po zakończeniu kształcenia. Atrakcyjność pod kątem oczywiście braku problemów za znalezieniem pracy. Takim uniwersalnym zawodem zawsze będzie prawnik. W dzisiejszych czasach, kiedy jesteśmy otoczeni normami prawnymi, zmieniającymi się kodeksami i zasadami, których niejednokrotnie nie rozumieją nawet ci, którzy je tworzą, dobry prawnik Kraków lub dobry prawnik Warszawa to bardzo często wyszukiwany rekord w internecie. Potrzebujemy nie tylko osoby zaufanej lecz także takiej, która prostym językiem, będzie potrafiła przekazać zawiłości natury prawnej. I takich prawników szukamy. Pytanie tylko, czy takich rzeczy można się nauczyć w szkole lub na studiach? Zdobywamy wiedzę merytoryczną, ale w jaki sposób wykorzystać ją później do codziennych kontaktów z klientami, aby mogli powiedzieć – tak, to jest dobry prawnik?