Bogata Północ również nie może powiedzieć, by w okresie ostatnich lat doświadczenia związane z wpływem liberalizacji w handlu na środowisko były pozytywne. Dotyczy to w równym stopniu skali narodowej, regionalnej, jak i międzynarodowej. Normy środowiskowe zostały zmienione pod płaszczykiem działań na rzecz antybiurokratycznej wolności. Organizacje pozarządowe tak na biednym Południu, jak i na bogatej Północy, są coraz bardziej zaniepokojone faktem, że presja wywierana przez nie w kierunku zaostrzenia norm jest postrzegana przez zwolenników wolnego handlu jako bujanie w obłokach, podczas gdy obrońcy środowiska naturalnego chcą, aby normy te były odebrane jako przejaw chodzenia po ziemi. Ostatnimi czasy 6 stanów Australii ujednoliciło swoje normy dotyczące pozostałości pestycydów, by stworzyć jednolitą narodową listę. Ich liczba gwałtownie zmalała. Ze 135 weryfikowanych norm stanowych, po rozpatrzeniu ich przez wspólną komisję środowiskową, aż 121 zniesiono w związku z ujednoliceniem.