Wszystkim zależy na tym, by młode pokolenie było, jak najlepiej wykształcone. Gdyż wykształcone społeczeństwo oznacza rozwój w każdej dziedzinie życia. Edukacja w naszym kraju jest dostępna dla każdego, kto chce zdobywać wiedzę. Dla najmłodszego pokolenia nauka jest obowiązkowa. Lecz system oświaty w Polsce daje również prawo do nauki młodzieży w starszym wieku. Choć nie jest ona przymusowa. Struktura oświatowa w Polsce obejmuje żłobki, przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, szkoły policealne, szkoły specjalne, szkoły artystyczne, oraz placówki oświatowo – wychowawcze. Lecz edukacja na wyższych uczelniach nie wchodzi w powyższy skład. Z jakiego powodu ludzie dorośli podejmują kształcenie ? Edukacja ludzi dorosłych jest podejmowana z powodu chęci rozwoju i doskonalenia, lub z chęci zdobycia nowych kwalifikacji niezbędnych przy zmianie zawodu. Poszerzać swoją wiedzę mogą ludzie dorośli z powodu uzupełnienia zawodowych kwalifikacji, czy wykształcenia niezbędnego do piastowania obecnego stanowiska. Motywy edukacji dorosłych mogą być różne. Najważniejszym jest to, że każdy obywatel naszego kraju ma możliwość poszerzania, bądź zdobywania wiedzy.

1 KOMENTARZ

Comments are closed.