Edukacja polonistyczna w pierwszych klasach szkoły podstawowej odgrywa istotną rolę. Poprawia elegancję wysławiania się oraz rozbudza w małym człowieku zamiłowanie do czytania książek.

Szkolna biblioteka powinna być wyposażona w szereg kolorowych książek, zachęcających już samą okładką do czytelnictwa. Program celów i podstaw przewidywanych dla pierwszoklasisty obejmuje oprócz kładzenia szczególnego nacisku na estetykę pisania również rozmawiania o przeczytanych utworach. Od samego początku przywiązuje wagę do pracy z tekstem i jego rozumieniu. To bardzo ważne, aby dziecko było świadome co czyta i potrafiło znaleźć odpowiedzi w treści na zadawane pytania. Często okazuje się nawet na poziomie maturalnym, że największą barierą do pokonania w teście jest praca z tekstem. Dlatego tak istotne jest kształtowanie tej umiejętności od najmłodszych lat.

Dodatkowo nauka krótkich rymowanek, wierszyków i fragmentów tekstu, roli stymuluje rozwój pamięci, wzbogaca słownictwo oraz poprawia jakość wypowiedzi.