Emeryk Hutten-Czapski

Do grona najsłynniejszych polskich numizmatyków oraz kolekcjonerów należy do dzisiaj z cała pewnością Emeryk Hutten-Czapski. Żył w dziewiętnastym stuleciu. Zmarł w Krakowie licząc sobie sześćdziesiąt osiem lat. Pochodził z najbardziej zamożnej linii familii Czapskich, co dało mu spore dość możliwości i otworzyło przed nim wiele perspektyw. Po ukończeniu studiów zatrudnił się w administracji rosyjskiej, gdzie zrobiła zresztą błyskotliwą karierę. Doszedł nawet do stanowiska wicegubernatora Petersburga. Wraz z końcem lat siedemdziesiątych minionego wieku zaniechał pracy w administracji. Przeprowadził się wówczas do majątku, jaki posiadał w Stańkowie. Słynął z tego, iż posiadał wspaniałą kolekcję, na którą składały się przede wszystkim monety, ale oprócz tego także medale, ordery, militaria, starodruki, tkaniny i tym podobne. Na dwa lata przed śmiercią Emeryk Hutten-Czapski przeniósł się do Krakowa, zabierając ze sobą zbiory. Był autorem składającej się z pięciu tomów publikacji na temat monet.