Kto z nas nie wspomina z nostalgią czasów szkolnych? Etapu, w którym poza obowiązkami szkolnymi, nie było żadnych zmartwień.

Godzina ósma rano, pod salą lekcyjną tłoczą się uczniowie. Nauczyciel jednak spóźnia się kilkanaście minut. Co wtedy mogą zrobić uczniowie? Udać się po informacje do sekretariatu lub poszukać ogłoszeń w gablotach ogłoszeniowych. Mogło się okazać, że nauczyciel z powodów losowych nie mógł pojawić się na zajęciach, a uczniowie otrzymali godzinę czasu wolnego.
Gabloty ogłoszeniowe są jednym z punktów życia informacyjnego szkoły. Zawarte są w nich wszelkie bieżące kwestie dotyczące działalności placówki. Oprócz planu lekcji informują o nieobecnościach nauczycieli, dniach wolnych od nauki. W gablotach znajdują się również informacje na temat bieżących wyjść poza teren szkoły, na przykład oznajmiają o jutrzejszym wyjściu uczniów wszystkich klas do kina. W gablotach znajdują się jednak nie tylko pozytywne informacje. Zawsze istnieje opcja, że nieodbyta wcześniej lekcja będzie musiała zostać odpracowana przez uczniów.