Bezpieczeństwo jest sprawą kapitalną dla każdego człowieka, a szczególnie jeśli chodzi o nasze dzieci. Miejscem, gdzie przebywają one najdłużej poza domem jest oczywiście szkoła. Dlatego istotną kwestią jest, aby właśnie tam przestrzegane były warunki ochrony i przeciwdziałania niebezpieczeństwom związanym z wybuchem pożaru. Warto wiedzieć, że szkoły jako instytucje użyteczności publicznej zobligowane są do przygotowania specjalnego dokumentu, w którym określone zostaną warunki dotyczące ochrony przeciwpożarowej oraz procedury zabezpieczenia pod kątem wykonywania prac, które mogą wywołać pożar. Dokumentem do którego sporządzenia zobowiązana jest według regulacji prawnych szkoła, jest instrukcja bezpieczeństwa pożarowego. Nakaz sporządzenia owego dokumentu nakłada na szkołę odpowiednie rozporządzenie MSWiA. Prawidłowo wykonana instrukcja powinna zawierać metody ochrony przeciwpożarowej oraz procedury zachowania w przypadku pożaru bądź innego zagrożenia, w tym definiować organizację ewakuacji osób.