Kryteria wyboru liceum

Trzecia klasa gimnazjum wiąże się – prócz stresów związanych z ambicją osiągnięcia jak najwyższego wyniku w egzaminie kończącym ten etap edukacji – także z koniecznością podjęcia istotnych dla przyszłej drogi naukowej dziecka decyzji. Zazwyczaj sam zainteresowany przedstawia rodzicom swoje typy wymarzonych liceów. Sztuką wśród kilku (a nawet kilkunastu) możliwych opcji, jest jednak wybór szkoły najlepszej: najlepiej przygotowującej do matury i studiów, odpowiadającej oferowanym programem oraz najbardziej rozwijającej indywidualne zdolności. Kryteria wyboru są różne. Do najpopularniejszych należą statystyki: zdawalności egzaminu dojrzałości, liczebność absolwentów danego liceum przyjętych na studia, ale także szeptana renoma niektórych szkół, podsycana niejednokrotnie między innymi rankingami publikowanymi w prasie regionalnej najlepsze gadżety erotyczne. Dość często podczas wybierania kolejnej szkoły przez naszego nastolatka, dochodzi do konfliktu pomiędzy odległością a potencjalną jakością liceum. Znaczne oddalenie nowej placówki edukacyjnej wiąże się bowiem z niekiedy nawet wielogodzinnymi dojazdami, które nie tylko pochłaniają czas, ale i generują koszty. Prócz wymienionych, do najważniejszych kryteriów branych pod uwagę należą także program nauki, oferowane możliwości oraz – niekiedy – słowo szepnięte przez zaufanych absolwentów danego liceum.