Przy mechanicznym ogławianiu można zastosować składanie liści w rzędy na polu albo bezpośrednie pobieranie ich do pojemnika lub na Wóz. Minimalne zapiaszczenie uzyskuje się, gdy liście są od razu zbierane za pomocą silosokombajnu. Przyjmuje się, że liście są czyste, gdy zanieczyszczenie waha się w granicach. Przy karmieniu krów liśćmi o zanieczyszczeniu wynoszącym 3 – 4%, zmniejsza się wydajność mleka, a poza tym liście zanieczyszczone ponad 6% bydło zjada niechętnie. Część liści przeznacza się do bezpośredniego spasania, pozostałą ilość zwykle zakisza się, najłatwiej w silosach. Można jednak układać je w stosy kiszonkowe, które dobrze jest okryć folią. W wyniku niestarannego zakiszenia straty wartości liści dochodzą często do 15 ? 30%. Inną formą konserwacji liści buraczanych jest ich suszenie, a następnie mielenie na mączkę, która stanowi cenną paszę treściwą. Przebieg kopania korzeni pozostaje w pewnym związku ze sposobem pojedynkowania roślin. Po niezbyt starannym pojedynkowaniu, tj. pozostawieniu zbyt dużo roślin rosnących w bezpośrednim sąsiedztwie, trudniejsze jest potem ogławianie korzeni i wykonuje się je niedokładnie. Nakład pracy oraz siła potrzebna do wyciągnięcia korzenia zależy, m. in. od właściwości odmianowych, zbitości i wilgotności gleby, która ponadto wpływa na stopień zanieczyszczenia korzeni.