Z płynnego ołowiu wydziela się srebro za pomocą ekstrakcji ? wymywania przez działanie stopionym cynkiem, piekąc w ten sposób dwie pieczenie, mianowicie uwalniając (oczyszczając) ołów od srebra i jednocześnie uzyskując cenny metal, jakim jest srebro. Srebro to jest co prawda zanieczyszczone jeszcze ołowiem i cynkiem, jednakże z tej mieszaniny można je już bez trudu wydobyć w stanie czystym. ?Odpadki” gromadzące się przy procesie oczyszczania metali są w ogóle bardzo interesujące, ponieważ zawierają rzadziej spotykane pierwiastki. Zdarzało się nieraz, że w miarę pojawienia się zapotrzebowania na mniej do tej pory znane i stosowane pierwiastki i ich sole zaczynano przerabiać hałdy odpadów z hut i fabryk chemicznych. Prostych sposobów oczyszczania stojących do dyspozycji chemii nie jest tak wiele. Wiemy już, że zawieszone w mętnej cieczy cząstki jakiejś substancji możemy odsączyć, uzyskując w ten sposób przezroczystą ciecz. Jakże często stosujemy tę metodę w życiu codziennym, nie mogąc sobie poradzić choćby z kożuchem od mleka czy fusami od kawy. Nie będzie chyba zbytnim uproszczeniem, jeśli zwykłe sitko, przez które cedzimy, używane powszechnie w gospodarstwie domowym, nazwiemy filtrem.