Tytuł inżyniera to dzisiaj najczęściej wymieniany tytuł obok licencjata i magistra. Poszukiwani są inżynierowie kierunków technicznych i budowlanych.
Otrzymać ten tytuł to znaczy ukończyć siedmio semestralne studia 1-go stopnia, a następnie można kontynuować studia magisterskie.
Pisanie pracy inżynierskiej to niełatwe zadanie, są specjalistyczne firmy, które pomagają takie prace pisać.
Ten proceder jest raczej zabronionym procederem, ale firmy twierdzą, że nie obronią się za zainteresowanego i pomagają, a raczej ukierunkowują pisanie pracy, osobie, która chce otrzymać tytuł inżyniera.
Takie firmy pomagają zebrać źródła, z których można czerpać wiedzę do pisania, pomagają w redagowaniu planów naukowych, doradzają w sprawie prezentacji multimedialnej, czyli nie piszą samodzielnych prac, o których temacie zainteresowany nic nie powie.
Pomagają natomiast w tworzeniu pracy, która przy obronie tak zainteresuje egzaminatorów, że przyszły inżynier z łatwością otrzyma wymarzony i przede wszystkim oczekiwany i zasłużony tytuł inżyniera.