Edukacja obejmuje wszystkie etapy kształcenia. Począwszy od przedszkola, poprzez szkołę podstawową, gimnazjum, szkołę średnią lub zawodową, kończąc na wyższej. W okresie pracy zawodowej, pracownicy muszą wciąż podnosić swoje kwalifikacje, dlatego uczestniczą w różnych kursach, szkoleniach i warsztatach. Edukacja ustawiczna dotyczy edukacji przez całe życie. Często nieświadomie uczestniczymy w tym procesie. Praktycznie każda firma, zakład wymagają od pracowników odpowiednich szkoleń i kwalifikacji. Ważna też jest znajomość języków obcych. Osoby dorosłe często wybierają kursy językowe, by podnosić swoje umiejętności, by być atrakcyjnym dla potencjalnego pracodawcy. Staże podczas studiów to też bardzo ciekawa forma zdobywania wiedzy, przede wszystkim w praktyce, najlepiej bowiem człowiek uczy się zdobywając wiedzę w konkretnej pracy, wykonując konkretne zadania. Niektóre osoby korzystają z zasobów Internetu, uczestniczą w szkoleniach online. Taka nauka daje możliwość zaoszczędzenia czasu, można uczyć się w wolnej chwili.