Praca w zawodzie elektryka może przynieść wiele satysfakcji. Wiąże się ona jednak z dużym ryzykiem, dlatego pracodawcy dokładają wszelkich starań, aby ich pracownicy byli dobrze przeszkoleni w temacie bezpiecznej higieny pracy. Kontakt z wysokonapięciowym prądem może skończyć się kalectwem bądź śmiercią, dlatego żaden właściciel nie chce narazić renomy swojej firmy. Każda osoba, która pracuje przy prądzie, powinna posiadać odpowiednie uprawnienia, które zdobywa się na studiach bądź skrupulatnie przeprowadzonych kursach. W przypadku drugiego rozwiązania, na sam koniec szkolenia, kursant musi zdać egzamin państwowy, który nie należy do najłatwiejszych. Poruszane są na nim zagadnienia związane z rodzajami instalacji elektrycznych, metodami zabezpieczenia układów oraz bezpiecznej higieny pracy. Po zdaniu takiego egzaminu adept sztuki elektryki otrzymuje uprawienia, dzięki którym może wykonywać zawód. Rzadko zdarza się jednak, aby na początku swojej pracy, wykonywał czynności bez żadnego nadzoru. Musi być przy nim osoba, która ma ogromne doświadczenie. Przeczytany poradnik montera elektryka nie wystarczy w tym zawodzie. Trzeba mieć obycie, które zdobywa się latami, pracując przy instalacjach elektrycznych i rozumiejąc najczęstsze przyczyny ich uszkodzenia. Dobry elektryk w chwilę potrafi zdiagnozować problem.