Rozterki po gimnazjum

Schyłek każdego etapu naszego życie wywołuje różnorodne refleksje oraz obawy, szczególnie dotyczące naszej przyszłości. Nie inaczej sytuacja wygląda w przypadku kolejnych stopni edukacji. Szczególne miejsce dla owych determinujących naszą dalszą drogę rozważań, stanowi czas ostatniej klasy gimnazjum oraz wakacje po jego zakończeniu. Mimo dokonanego już wyboru liceum, kompletu złożonych dokumentów i potwierdzonych decyzji, wciąż jednak gdzieś tam tli się niepewność co do słuszności podjętej decyzji. Problematyczne zdaje się nie tylko pytanie, czy aby dokonano słusznego wyboru w sprawie następnej szkoły – liceum czy technikum, ale także świadomość zmiany dotychczasowego środowiska i przejście w znacznie bardziej dorosły świat, zakończony przecież egzaminem dojrzałości. Inną spędzającą sen z powiek kwestią może być również odseparowanie od dotychczasowej klasy, przejście do nowej szkoły zazwyczaj oznacza przecież pożegnanie z przyjaciółmi i kolegami ze szkolnej ławy. Sytuacja ta może być zarówno problemem jak też atutem zakończenia gimnazjalnej edukacji. Ostatnia klasa gimnazjum oraz wakacje po niej następujące, nie powinny jednak wywoływać u uczniów przesadnej paniki. Zmiany są w życiu nieuniknione, należy więc przyzwyczaić się do ich regularnego występowania, wierząc jednocześnie, że przynoszą one wyłącznie dobre czasy.