Logistyka to kolejny jednoroczny kierunek w szkołach policealnych. Logistyka inaczej Ekspedytor zajmuje się przyjmowaniem i wydawaniem przesyłek różnego rodzaju, zgodnie z posiadaną dokumentacją, na podstawie obowiązujących rozporządzeń , zarządzeń, regulaminów, przepisów i instrukcji dotyczących prac przeładunkowo ? składowych. Osoba, która ukończy taki kierunek wypełnia listy przewozowe, zabezpiecza przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wysyłane wyroby, kieruje zespołem ludzi przy ekspedycji towarów, organizuje i wdraża nowe formy przewozów oraz współpracuje z klientami w zakresie oferowanych usług przewozowych i taryf za te usługi. Absolwent może podejmować pracę w działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, dystrybucjach, przedsiębiorstwach usługowych, przedsiębiorstwach transportowo ? spedycyjnych oraz w jednostkach samorządu terytorialnego. Przedmioty realizowane w ramach nauki kierunku to między innymi: Handel elektroniczny, systemy informatyczne w handlu dystrybucji i produkcji, technologie informatyczne, transport i spedycja, koszty w logistyce, zarządzanie łańcuchami dostaw itp.