Tadeusz Czacki

Tadeusz Czacki Tadeusz Czacki to jeszcze jeden z bardzo znanych polskich numizmatyków. Żył na przełomie osiemnastego oraz dziewiętnastego stulecia. Pochodził z miejscowości Poryck znajdującej się na Wołyniu. Zmarł natomiast w Dubnie, także na Wołyniu, licząc sobie zaledwie czterdzieści osiem lat. Był bardzo znanym historykiem oraz działaczem społecznym i politycznym. Warto wiedzieć, iż był w gronie osób, które opracowały Konstytucję 3 Maja. Brał również aktywny udział w powołaniu do życia Towarzystwa Przyjaciół nauk w Warszawie. Stworzył Bibliotekę Porycką. To on również zorganizował Liceum Krzemienieckie określane potocznie mianem Aten Wołyńskich. Uczestniczył w wizytowaniu na początku lat dziewięćdziesiątych osiemnastego wieku Wawelu, gdzie między innymi sporządził spis znajdujących się w tamtejszym skarbcu klejnotów. Ponadto Tadeusz Czacki był również bibliofilem, pedagogiem i oczywiście numizmatykiem.