W celu uzyskania możliwie wysokiego plonu całkowitego korzenia i liści, a w szczególności zwiększenia plonu białka, przy uprawie buraków cukrowych na paszę stosuje się wysokie dawki nawożenia azotowego. Wynoszą one w czystym składniku azotu 160 – 300 kg/ha. Tak wysoki poziom nawożenia azotowego należy stosować w kilku dawkach, przy czym ostatnia dawka może być dana na początku lipca, co wpływa na wzrost plonu liści. Przy uprawie buraków paszowych stosuje się nieco węższe rozstawy i większą obsadę roślin. Badania V. Krajcevića wykazały, że dobre wyniki uzyskuje się przy rozstawie roślin 45×18 cm. W okresie zbioru obsada roślin powinna być wyższa od 70 tys. roślin/ha. Doświadczenia krajowe wykazują, że najwyższy plon korzeni uzyskuje się przy obsadzie około 100 tys./ha, jednak plon liści wzrasta w miarę podnoszenia obsady do około 300 tys. roślin/ha. Ponieważ jednocześnie przy uprawie na paszę zwiększenie liczby drobnych korzeni nie jest tak szkodliwe, jak w przypadku uprawy buraków przemysłowych, więc łatwiej jest wprowadzić uproszczenie uprawy oraz pełną jej mechanizację. Pełna eliminacja prac ręcznych znacznie obniża koszt produkcji, zwiększając rentowność uprawy roślin paszowych. Eliminowanie przerywki ręcznej może zwiększyć liczbę tzw. bukietów, jeżeli jednak udział ich nie przekracza 30%, nie powoduje to obniżki plonów ani obniżenia wartości paszowej. Im gęściej rosną buraki, tym większy jest plon liści.