Wraz z rozwojem technologii, możemy obserwować coraz to nowe formy prezentacji tradycyjnych treści. Przykładem tego mogą być tak uniwersalne i ponadczasowe teksty jakimi są cytaty i złote myśli wielkich ludzi naszego świata. Stara forma zbiorów cytatów w postaci drukowanych książek i zbiorów, została najpierw stopniowo wyparta przez wielkie zbiory cyfrowe, przeniesione do internetu. W ten sposób na licznych stronach internetowych, zapoznać się możemy z rozmaitymi aforyzmami pochodzącymi od ludzi, którzy na trwałe zapisali się w historii świata a ich nazwiska są dzisiaj często symbolami mądrości.

Kolejnym krokiem w ewolucji rozwoju tradycyjnych form przekazu stają się aplikacje mobilne. Dzięki tym małym programom, możemy mieć zawsze ze sobą mądrości, z którymi możemy obcować we wszystkich sytuacjach w których użyć możemy telefonu komórkowego. Przykładem takiej innowacyjnej formy podania tradycyjnych treści są aplikacje cytaty na Androida oraz cytaty na iPhone, które możemy pobrać odpowiednio z Apple App Store oraz Google Play. Dzięki tak nowoczesnej formie składowania tradycyjnych treści, wchodzimy na zupełnie nowy poziom obcowania z literaturą. Możemy wykorzystywać każdą wolną chwilę (np. stanie w kolejce w supermarkecie czy czekanie na autobus) do pogłębiania swojej wiedzy, poszukiwania inspiracji, poprawy nastroju czy zadumy nad sprawami ostatecznymi. Zwłaszcza w kontekście dzisiejszych czasów, kiedy nie mamy czasu na obszerne analizy wielkich zbiorów literatury, dzięki tak nowoczesnej formie, możemy skierować naszą uwagę w obszary literatury czy życiorysy osób, które wniosą do naszego życia te prawdy i wartości, których w danej chwili najbardziej potrzebujemy.