Dzienniki zajęć lekcyjnych i pozostałych zajęć dodatkowych to najpowszechniej używane druki szkolne. Nie ma chyba szkoły, która nie korzystałaby z nich. Co prawda niektóre z placówek zdecydowały się na pełną cyfryzację swoich działań i dzienniki przeniosły do internetu, gdzie są dostępne na platformach. Wgląd do nich mają zarówno uczniowie i nauczyciele, jak i rodzice, którzy tym samym są na bieżąco poinformowani o wynikach w nauce swoich dzieci. Niemniej wciąż najpopularniejsze pozostają tradycyjne, papierowe wersje dzienników, z których zawartością rodzice zapoznają się na zebraniach i wywiadówkach organizowanych przez wychowawców klas. Dzienniki różnią się od siebie, w zależności od ich przeznaczenia, a także etapu edukacyjnego. Zasadniczo te wykorzystywane w szkołach podstawowych są zdecydowanie mniejsze. W klasach od pierwszej do trzeciej nie stawia się ocen jednostkowych, dlatego pojawia się w nich więcej miejsca na informacje od nauczyciela, mniej na oceny. Wraz ze wzrostem ilości przedmiotów w kolejnych klasach i szkołach (przez gimnazja po szkoły licealne i zawodowe), dzienniki zyskują na objętości i zapewniają miejsce nawet na kilkanaśce zajęć lekcyjnych. Każdy dziennik posiada również specjalną zakładkę, na której znajdziemy do blisko 40 miejsc na zapisanie danych ucznia i przyporządkowanie go do odpowiedniego numeru.