Rzadko który uczeń już w pierwszym lub drugim roku szkoły średniej wie dokładnie, czym chce się zajmować w życiu. Na początku człowiek zapoznaje się z regulaminem panującym w szkole, poznaje kolegów i powoli wdraża w tok nauki. Większość młodych zdaje maturę, by móc potem startować na studia, a niewielka część decyduje się zakończyć państwową naukę bez podchodzenia do egzaminu końcowego.
Pojawia się pytanie, jak dobrze przygotować się do egzaminu dojrzałości, gdy już człowiek postanowi go zdawać? Najprostszą odpowiedzią jest systematyczna praca przez wszystkie lata szkoły, ale z różnych powodów nie zawsze bywa to możliwe. Nie pozostaje wtedy nic innego, jak przysiąść do nauki, żeby nadrobić zaległości. Pomocą są korepetycje dla maturzystów organizowane przez samych uczniów lub osoby zawodowo się tym trudniące.
Warto pomyśleć nad taką formą nauki, gdyż może to zaoszczędzić masę czasu. Czasem może też być to jedyna opcja, żeby przerobić zaległy materiał i pomyślnie zdać wszystkie przedmioty na maturze.