Liceum i co dalej

Po egzaminie dojrzałości następuję niezwykle ważny moment – wybór studiów. Wiąże się z nim pytanie, co właściwie nas interesuje, co chcielibyśmy robić w życiu oraz z jaką dziedziną wiążemy, bądź chcielibyśmy wiązać naszą przyszłość zawodową. Być może też nie planujemy kontynuowania edukacji rzucając się w wir pracy zarobkowej. W zależności od naszego podejścia, planów oraz sytuacji materialnej i rodzinnej możemy rozważać różnorodne warianty. Zakładając, iż decydujemy się na dalszą naukę, musimy coś wybrać spośród szerokiej oferty szkół policealnych, studiów dziennych i zaocznych na uczelniach prywatnych oraz na uniwersytetach państwowych i zagranicznych. Szukając odpowiedniej drogi ważne jest by jasno i precyzyjnie określić swój wymarzony kierunek, na spokojnie przygotować sobie także kilka planów awaryjnych, decydując się na najbardziej zbliżone do pierwotnej wersji bądź te, które z innych powodów uznajemy za najkorzystniejsze. Naturalnie poszukiwania odpowiedniego kierunku należy zacząć znacznie wcześniej niż po egzaminie dojrzałości. Aktualna forma systemu edukacji ustala bowiem, że wynik uzyskany z wybranych na maturę przedmiotów stanowi swoisty ekwiwalent egzaminów wstępnych na studia. Warto więc czynić przygotowania do kolejnego etapu nauki ze znacznym wyprzedzeniem oraz rozwagą.