Obecnie lekarze są zgodni, że ludzka dieta winna się składać ze świeżych produktów żywnościowych, w tym warzyw. Dieta ta powinna charakteryzować się niską zawartością tłuszczów, wysoką błonnika i witamin oraz być wolna od substancji biologicznie obcych. Tymczasem tendencje, jakie dominują w bogatych krajach Północy, tak w rolnictwie, jak i przemyśle spożywczym, mają dokładnie przeciwstawny kierunek. W dodatku rolnictwo intensywne, silnie uzależnione od pestcydów i nawozów sztucznych, ruguje rolników z ziemi. Takie rolnictwo dostarcza nadmiernie przetworzonej żywności. Pozostaje to w ścisłym związku z dietą krajów Zachodu, która przysparza im jako główne przyczyny zgonów: wieńcową chorobę serca i nowotwory – pochodne podłej jakości produktów żywnościowych. Podstawowym pokarmem Koreańczyków i Japończyków jest ryż. Niskotłusz- czowe narodowe diety tych krajów są zagrożone wobec coraz bardziej zdecydowanych nacisków ze strony GATT. Propozycje GATT w zakresie handlu żywnością bynajmniej nie prowadzą do wytworzenia trwałych związków między miejscową produkcją żywności, poprawną dietą oraz ich pozytywnym oddziaływaniem na stan ludzkiego zdrowia i na środowisko. Japonia wymaga, aby importowany ryż wykazywał praktycznie zerowy poziom pozostałości pestycydów.