Do melioracji podstawowych zalicza się również budowę zbiorników retencyjnych, z których woda używana jest przede wszystkim do nawadniania. Buduje się je wówczas, gdy trzeba nawadniać duże obszary, a bieżące przepływy w rzece są niewielkie. W zasadzie dość rzadko można liczyć na dostateczny przepływ w rzece latem, zwłaszcza, gdy chcemy nawadniać setki, a nawet tysiące hektarów. Na jedną dawkę nawodnienia potrzeba 300?400 m3 wody na 1 ha. Dla obszaru 1000 ha trzeba podawać w każdej sekundzie nawodnienia 700?800 I wody. W okresie wegetacyjnym zużywa się na taki obszar na 1,5?2,0 min m3 wody. Niewielka deszczownia, obejmująca swoim zasięgiem powierzchnię 100 ha, zużywa w okresie wegetacyjnym 1 50?200 tys. m3 wody, przy jednorazowej dawce 30?40 tys. m3. Dla kosztownych nawodnień deszczownianych woda musi więc być zapewniona, zwłaszcza w roku suchym. Dlatego też niezbędne są zbiorniki, w których gromadzi się wodę wiosną, a czerpie z nich latem. Zbiorniki buduje się w najdogodniejszych miejscach do gromadzenia wody, a więc nie zawsze w pobliżu nawadnianego obszaru. Budowa zbiorników zwiększa koszty deszczowania.