Opis Przedszkola

Przedszkole rozpoczęło działalność we wrześniu 2012 r. Nasz Niepubliczny Punkt Przedszkolny Róża Montessori jest wpisany do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez Biuro Edukacji M. st. Warszawy pod nr. 105 PPN. Wpis ten oznacza, że Niepubliczny Punkt Przedszkolny w praktyce jest zobowiązany spełnić podobne standardy jak typowe przedszkole. W przedszkolu dzieci nie są krytykowane. Jeśli czegoś nie umieją, jest to tylko sygnał do dalszej pracy, a nie oceny. Jako nauczyciele mamy świadomość konieczności samokształcenia – zgłębiamy naszą wiedzę i umiejętności, aby być dla dzieci. Kadra przedszkola pracuje z pasją do dzieci.
Czesne miesięcznie

Opłata wpisowa wynosi 600zł. Czesne za miesiąc wynosi 800zł przy pobycie dziecka do godziny 14.30 oraz 950zł przy pobycie dziecka do godziny 17.00.
Posiłki

3 posiłki dziennie (śniadanie, obiad, podwieczorek). Posiłki są płatne dodatkowo: śniadanie, obiad, podwieczorek – 12,50 złotych dziennie. W przypadku nieobecności dziecka istnieje możliwość zwrotu płatności za wyżywienie. Jednak o nieobecności dziecka należy poinformować nauczyciela dzień wcześniej (do godziny 15.00) w przeciwnym wypadku kwota nie będzie odliczona. Posiłki przygotowane są i dostarczane przez firmę kateringową specjalizującą się w menu dla dzieci. Istnieje możliwość zamówienia posiłku uwzględniającego indywidualną dietę dziecka.
Zajęcia dodatkowe

Zajęcia realizowane w ramach czesnego to: rytmika, zajęcia pracy twórczej, profilaktyka logopedyczna, warsztaty kulinarne, język angielski. Zajęcia dodatkowo płatne: nauka gry na instrumencie klawiszowym, konsultacje logopedyczne. Na życzenie Rodziców przedszkole może zorganizować inne zajęcia pod warunkiem zebrania odpowiednio licznej grupy dzieci.
Grupy

W przedszkolu jest 1 grupa dzieci w wieku: 2,5-6 lat. Przyczynia się to również do budowania domowej atmosfery.
Kadra i pracownicy

Nauczyciele montessoriańscy pracują tak, aby pomóc dzieciom samodzielnie wykonać zadania. Maria Montessori podkreślała, że „skuteczna działalność pedagogiczna będzie pomagała małym dzieciom kroczyć po drodze wiodącej do samodzielności. Kadra przedszkola posiada odpowiednie do pełnionych funkcji kompetencje.
Godziny otwarcia

Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, od poniedziałku do piątku, w godzinach: 7.30-17.00, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych.

słowa kluczowe: zdobywcy świata, malowany domek zielonka, u kubusia bydgoszcz opinie, malinowe przedszkole płochocińska, bajka przedszkole olsztyn, przedszkole nutka szczecin opinie, przedszkole kamyczek koszalin, wesołe słoneczka katowice, przedszkole polsko francuskie warszawa, entliczek pentliczek przedszkole płock