Uważam, że każdy powinien stale dążyć do nabywania nowych umiejętności, lub do podnoszenia obecnych kwalifikacji. Każdy może powiedzieć, że nie ma czasu, lub że jest to drogie. Kodeks Pracy przewiduje obowiązek pracodawcy do udzielenia urlopu pracownikowi, chcącemu podnosić swoje kwalifikacje. Pracodawca powinien wręcz zabiegać o wyższe umiejętności u swoich pracowników w każdej możliwej do tego sposobności. Popularny kurs certyfikat kompetencji zawodowych pozwala nam zdobyć zaświadczenie o posiadanej wiedzy, a także może stanowić podstawę do dalszego samokształcenia w danej dziedzinie. Uważam, że każdy pracownik powinien dążyć do rozwoju, gdyż pomoże w efektywnym wykonywaniu swoich obowiązków. Pracodawca powinien zachęcać osoby zatrudnione w swoim przedsiębiorstwie do uczęszczania na szkolenia i kursy, które umożliwiłyby pracownikom zwiększenie swojego potencjału. Powiatowe urzędy pracy często organizują takie kursy, lub dotują uczestnictwo w nich, tak by powszechny poziom edukacji był coraz wyższy.