Kwartnik

Kwartnik Mianem kwartnika określano jedną z opolskich monet. Była ona bita z takiego kruszcu jak srebro w epoce średniowiecznej począwszy od schyłków stulecia trzynastego. Nie wszędzie była w obiegu, ale na takich terenach jak Pomorze Zachodnie, Śląsk, państwo krzyżackie, Wielkopolska oraz Królestwo Polskie. Wyemitowanie kwartnika miało nierozerwalny związek z reformą o charakterze monetarnym, jaka to została przeprowadzona w Księstwie Głogowskim. Było to zasługą księcia Henryka III. Najprawdopodobniej przyczółkiem do takiego właśnie posunięcia stał się handle, jaki wtedy zaczął się rozwijać na szerszą skalę – chodziło dokładnie o import sukna z Flandrii. Teoria ta nie jest potwierdzona w stu procentach, aczkolwiek ją właśnie przyjmuje się za powszechnie obowiązującą. Kwartnik bito aż w przeszło trzydziestu mennicach, co stanowi niezbity dowód na to, że mennictwo lokalne odznaczało się wówczas wysokim stopniem decentralizacji. Dzisiaj za nieźle zachowany kwartnik zapłacić trzeba jakieś tysiąc złotych.