Posługiwanie się przyrządami mierzącymi rozmaite wielkości fizyczne jest codziennością wielu firm i osób. Mierzą oni różne rzeczy – niekiedy chcą tylko zmierzyć długość danego odcinka, ale są też tacy co dokonują pomiarów kątów, temperatury, ciśnienia, wagi, sił elektrycznych i wielu innych. Każdy kto mierzy którąkolwiek z tych wielkości musi mieć pewność, że poprawnie pokazują one podane wartości, gdyż w przeciwnym wypadku wykonany pomiar będzie obarczony błędem, którego w żaden sposób nie będzie się dało zniwelować.

Ale w jaki sposób można uzyskać taką pewność? To naprawdę poważna kwestia. Z pomocą przychodzi laboratorium wzorcujące, Jego pracownicy zweryfikują dane przyrządy i sprawdzą, czy wyniki wykonywanych za ich pomocą pomiarów odpowiadają wartościom odpowiednich wielkości fizycznych. Skąd wiadomo, że zostanie to odpowiednio wykonane? Działalność laboratoriów podlega nieustannej weryfikacji i muszą one posiadać akredytację, a także stosować w swojej działalności odpowiednie normy. Zatem nie ma się czego obawiać.