Szkoły policealne to nie tylko szkoły, które umożliwiają podjęcie nauki w wybranym przez siebie zwodzie lub uczestnictwo w różnorodnych kursach zawodowych i kwalifikacyjnych. Szkoły te dają także możliwość podjęcia przez osoby, którym nie udało ukończyć się szkoły średniej z różnych powodów podjęcia nauki w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych. Aby podjąć naukę w takim liceum należy posiadać świadectwo ukończenia gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej, a także ukończone 18 lat. Nauka trwa 3 lata, tj. 6 miesięcy czyli tak jak w każdym liceum ogólnokształcącym. Zajęcia mogą odbywać się w systemie stacjonarnym, zaocznym lub wieczorowym. Przedmioty realizowane są objęte ogólnopolską podstawą programową. Po ukończeniu kształcenia uczeń otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły średniej, w tym wypadku ukończenie liceum ogólnokształcącego, które daje mu możliwość podjęcia nauki w szkole policealnej na wybranym przez siebie kierunku lub uczeń może przystąpić do egzaminu maturalnego, tzw. ?nowej matury?, która daje mu możliwość podjęcia nauki na uczelni wyższej.

………
– hologram legitymacja
– odklejenie naklejki z legitymacji
– nabór do programu work and travel
– nauka gry na keyboardzie poznań
– certyfikacja brc
– outsourcing sił sprzedaży
– filologia angielska studia podyplomowe Poznań
– Controlling personalny szkolenie
– Konwencja cmr szkolenie
– drzewko bonsai pielegnacja