Pewnego dnia jedna z firm postanowiła zająć się organizowaniem i prowadzeniem spotkań, kursów, pogadanek oraz szkoleń o zróżnicowanej tematyce. Z początku funkcjonowania działalności, organizowali je na terenie miasta, siedziby firmy. Z czasem rozwinęli się na cały region, widząc zapotrzebowanie na rynku. Podczas takich spotkań pracownicy, organizowali je w salach konferencyjnych obiektów urzędowych, z którymi podjęli współpracę. Jednym z takich miast znajdowały się budynki z odpowiednimi pomieszczeniami, odpowiednio przystosowanymi. W takim mieście została wynajęta Sala konferencyjna Warszawa – taką miała nazwę. Pracownicy firmy jeździli po cały regionie, w miarę możliwości i zależnie od potrzeb. Na takich wyjazdach oddelegowani pracownicy przygotowywali i organizowali spotkania o różnej tematyce. Spotkania takie były skierowane do różnych zainteresowanych grup osób, jak i na konkretne zapotrzebowania na rynku. Obecnie na rynku jest kilka tego typu firm oferujące tego typu usługi, działające w całym kraju.