Śmigło składa się z łopat i piasty. Łopaty śmigła są tym elementem, który wytwarza siły aerodynamiczne, a piasta jest częścią łączącą łopaty i służy do umocowania śmigła na wale silnika. Cechami śmigieł, które odróżniają je od siebie, są: kształt i profil łopat, liczba łopat, rodzaj ich zamocowania, średnica śmigła, rodzaj sterowania łopatami oraz materiał, z jakiego są wykonane. Jednym z podstawowych parametrów śmigła jest jego profil. W ostatnich latach zaczęto stosować specjalne profile, odpowiadające specyficznym, zmiennym warunkom opływu. Zwykłe profile płatów nie są najlepszym rozwiązaniem, bowiem już przy liczbie Ma = 0,5 na łopacie wzrasta opór związany ze ściśliwością powietrza. Podstawowe wymagania dla profili śmigłowych są niejednakowe w różnych warunkach lotu. Przy starcie dla uzyskania możliwie dużego ciągu profil musi mieć duży współczynnik siły nośnej. W przelocie współczynnik siły nośnej może być mniejszy, lecz krytyczna liczba Ma dla końca łopaty musi być wysoka. W latach czterdziestych i pięćdziesiątych zaczęto stosować na końcu łopat profile szybkościowe, takie jak NAGA 4400/ 72400.