Eksperymenty pokazowe

Zadanie dotyczące reakcji chemicznej składało się z serii siedmiu problemów, które uporządkowano w kategoriach ze względu na ich logiczną złożoność. Problem 1, najprostszy, wymagał, aby osoby badane wyodrębniły jeden odczynnik chemiczny ze zbioru pięciu pozbawionych zapachu i koloru odczynników, który był konieczny i wystarczający do wytworzenia specyficznej barwy, gdy zmieszano go z wykrywaczem. W problemach 2 i 3 zmianę barwy mogły spowodować dwa lub trzy z pięciu odczynników chemicznych, oddzielnie lub razem. W problemie 4 robiły to dwa odczynniki, ale tylko wtedy, gdy oba z nich były obecne, itd. Problem 1, z różnym za każdym razem aktywnym odczynnikiem, prezentowano w czasie pierwszych czterech sesji. Procedura ta dawała pewność, że dzieci zostały wystarczającą liczbę razy postawione przed najprostszym problemem w serii, zanim zostały wprowadzone w problemy trudniejsze. Po sesji czwartej prezentowano kolejny nowy problem z serii, gdy tylko problem poprzedni został raz rozwiązany. W ten sposób postęp w seriach problemowych stanowił pewną miarę efektywności strategii rozwiązywania problemów przez osoby badane. W obu badaniach, w każdej z 11 sesji rozwiązywania problemów, występował ten sam plan. Najpierw eksperymentator przedstawiał dwa eksperymenty pokazowe. Następnie zadawano dzieciom standardowy zbiór pytań odnośnie do pokazu, na przykład: Jak myślisz, co powoduje różnicę, że to zmienia barwę na purpurową albo nie?, po czym zapraszano dzieci do przygotowania tych eksperymentów, które chciały wypróbować celem określenia, który odczynnik(i) był odpowiedzialny za zmianę. Podczas tej przygotowawczej fazy zadania nie zezwalano na mieszanie odczynników. Po zaplanowaniu eksperymentów i paru dodatkowych pytaniach zezwolono dzieciom na przeprowadzenie tych kombinacji, które wybrały. W badaniu Forman zachęcano pary do wspólnej pracy nad planowaniem i przeprowadzaniem doświadczeń chemicznych. Na koniec, po zaobserwowaniu wyników doświadczeń, eksperymentator powtarzał początkowy zestaw pytań w celu ocenienia, czy ziden