Bezpieczeństwo energetyczne stało się w ostatnim czasie jednym z kluczowych zagadnień politycznych. Poniekąd nie można się temu dziwić- żyjemy w dobie, kiedy cały świat po prostu uzależnił się od energetyki i jej dobrodziejstw. Dostęp do samej energii, jak również do surowców energetycznych dziś wydaje się nam, przeciętnym ludziom czymś zupełnie oczywistym i naturalnym. W rzeczywistości jednak stały i niezakłócony dopływ energii wymaga podejmowania szeregu działań, które w praktyce nie są tak proste, jak mogą wydawać się na pozór.

Na początek jednak warto zastanowić się, czym właściwie jest owo bezpieczeństwo energetyczne. Otóż jest to jedno z kluczowych zagadnień polityki energetycznej, a głównym celem tego typu działalności jest zapewnienie takiej ilości surowców, aby zapotrzebowanie zarówno odbiorców tychże surowców, jak również odbiorców energii zostało zaspokojone. Surowce te można pozyskiwać albo ze złóż krajowych, albo ze złóż znajdujących się w państwach zagranicznych. Nie ulega wątpliwościom fakt, iż możliwość korzystania z krajowych zasobów jest pod wieloma względami bardziej korzystna i komfortowa. Niestety jednak nie zawsze istnieje takowa możliwość. Czasem złóż surowców energetycznych po prostu brakuje lub są one niewystarczające do tego, by w pełni pokryć istniejące zapotrzebowanie. W takich sytuacjach import jest po prostu konieczny, trzeba jednak wiedzieć, że wiąże się on z ryzykiem i koniecznością uzależnienia od samego dostawcy.

Zresztą nie bez powodu bezpieczeństwo energetyczne jest oceniane za pomocą różnych wskaźników, spośród których jednym z istotniejszych jest samowystarczalność energetyczna kraju. Czym tak na dobrą sprawę jest owa samowystarczalność energetyczna państwa? Otóż jest to taki stan, kiedy państwo posiada złoża surowców energetycznych na tyle wysokie, by pozwolić sobie na pełne zaspokojenie wszelkich potrzeb energetycznych. W takich sytuacjach import surowców jest po prostu niepotrzebny, a tym samym i bezpieczeństwo energetyczne wzrasta- kraj nie jest bowiem uzależniony od innych, wręcz przeciwnie, staje się autonomiczne i samowystarczalne pod względem energetycznym. Więcej na ten temat można przeczytać pod adresem: www.gaz-system.pl

Posiadanie złóż większych niż panujące w kraju zapotrzebowanie jest jeszcze bardziej korzystne, umożliwia bowiem eksport tychże surowców, a tym samym przyczynia się do powiększenia zysków płynących właśnie z tytułu sprzedaży surowców energetycznych. A trzeba zaznaczyć, że współcześnie są one w cenie, o czym doskonale obywatele tych państw, które zmuszone są do ich importu.