Bezpieczeństwo w obiektach użyteczności publicznej jest bez wątpienia sprawą fundamentalną. Obowiązek zabezpieczenia leży po stronie właścicieli, zarządców oraz użytkowników obiektów. Pisząc o obiektach użyteczności publicznej mam w tym momencie na myśli obiekty użyteczności publicznej takie jak szkoły, szpitale, urzędy, teatry, kina oraz obiekty zamieszkania zbiorowego takie jak hotele, pensjonaty, sanatoria i domy wczasowe. Dla tych miejsc, gdzie istnieje potencjalne zagrożenie wybuchem należy sporządzić odpowiedni dokument, w którym ustalone będą dokładne wymagania dotyczące ochrony przeciwpożarowej w budynku, zarówno w zakresie organizacyjnym jak i technicznym. Tym dokumentem, jest instrukcja bezpieczeństwa pożarowego. Dokument taki może sporządzić jedynie osoba z odpowiednimi kwalifikacjami, tzn. posiadająca skończone szkolenie w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Instrukcja powinna określać warunki ochrony przeciwpożarowej, w tym metody zachowania bezpieczeństwa w sytuacjach, które mogą wywołać pożar oraz sposób zachowania w wypadku zagrożenia pożarem.