Pojedynczy element

W sesji rozwiązaniem problemu chemicznego jest odczynnik C. Obaj chłopcy przygotowali i przeprowadzili następujący zbiór eksperymentów: B, C, BE, CD, CE, DE, BDE, CDF, DEF. Dodatkowo mieli możność zbadania wyników dwu eksperymentów pokazowych: BCE, DEF. Wszystkie eksperymenty zawierające odczynnik chemiczny C dawały barwę purpurową, pozostałe nie przynosiły zmiany zabarwienia. Po przeprowadzeniu wszystkich eksperymentów badający pytał obu chłopców: „Co sprawia, że to zmienia barwę na purpurową?” Bruce stwierdził na początku, iż odpowiedzią jest C i E. George wyraził swoje zdumienie, że pojedynczy element, na przykład C, daje pożądaną zmianę barwy. W odpowiedzi na standardowe zapytanie badającego: „Czy jesteś pewny, że to jest C i E?”, Bruce powtórnie przeanalizował niektóre eksperymenty i znalazł taki, który zawiera E (i nie C) i w którym nie wystąpiła zmiana zabarwienia, jednakże nie wywnioskował w tym momencie, że C jest jedynym działającym odczynnikiem. Następnie George zapytał Bruce’a, czy wszystkie eksperymenty zawierające C dają pożądaną zmianę barwy. Bruce przejrzał wszystkie eksperymenty zawierające C i oznajmił, że w każdym nastąpiła zmiana barwy. Na podstawie danych eksperymentalnych i niektórych informacji zapamiętanych z poprzednich sesji George stwierdził, że rozwiązaniem problemu jest C. Bruce jednakże zaprzeczył, twierdząc, że jest to F. W tym momencie obaj powtórnie przeanalizowali eksperymenty. Następnie George dalej utrzymywał, że jest to C, a Bruce, że jest to C i F.