Edukacja młodzieży jest bardzo istotną sprawą. Młody umysł jest bardzo chłonny na wiedzę, z łatwością przyswaja nowe informacje. Niestety, żeby młody człowiek informacje przyswajał chętnie, to muszą być one przedstawione w ciekawy sposób. A wielu nauczycieli, zamiast zachęcić młodzież do nauki, osiąga skutek wręcz odwrotny. Schematyczny sposób nauczania, brak entuzjazmu ze strony nauczycieli, czy wreszcie system edukacji, który często skupia się na rzeczach, które uczniowie uznają za nieprzydatne bądź nudne, to tylko niektóre z problemów, z jakimi borykają się nasze szkoły.

Ministerstwo edukacji próbuje wprowadzać różnego rodzaju zmiany, jednak z różnymi skutkiem. Można tu przytoczyć jedną z bardziej kontrowersyjnych decyzji, jakim było wprowadzenie gimnazjów. Zmienianie otoczenia dla dziecka w tak młodym wieku, to nigdy nie jest łatwa sprawa. Wielu młodych ludzi ma przez to problemy z dostosowaniem się do nowego środowiska, przez co często zamiast skupić się na edukacji, to myślą o wszystkim innym, zamiast o nauce.