Stosowanie nawozów organicznych gwarantuje, że wytwarzane produkty żywnościowe są wolne od szkodliwych substancji chemicznych.  W końcowym rezultacie konsumenci jedzą produkty zdrowsze.

Większość nawozów organicznych można wytwarzać lokalnie lub na samym gospodarstwie. Zatem, koszt tych nawozów jest znacznie niższy niż koszt nawozów sztucznych.
Nawóz organiczny pomaga w utrzymaniu struktury gleby i zwiększenie jej zdolności do wzrostu roślin, ponieważ zawiera zdecydowanie większą ilość składników odżywczych.
Rolnik wykorzystujący nawóz organiczny, praktykujący rolnictwo ekologiczne z biegiem lat potrzebuje zdecydowanie mniej nawozów, ponieważ jego gleba z czasem staje się bogatsza w niezbędne minerały i składniki odżywcze.
Nawozy organiczne zapewniają, że gospodarstwa pozostają płodne przez dziesiątki lat.
Stosując nawóz organiczny mamy gwarancję, że gleba przez długi czas będzie niezwykle płodna.
Nawozy organiczne są łatwo biodegradowalne i nie powodują zanieczyszczenia środowiska. Obecnie obserwuje się ogromny wzrost zainteresowania nawozami organicznymi.