Dla osób, które zdobyły już wyższe wykształcenie i posiadają ugruntowaną wiedzę w swojej dyscyplinie, a które chciałyby jednocześnie nauczyć się czegoś nowego, doskonałym rozwiązaniem są studia podyplomowe. Jest to rodzaj studiów, najczęściej odbywających się w trybie zaocznym, wieczorowym lub eksternistycznym, przeznaczonych dla osób posługujących się tytułem, licencjata, inżyniera lub wyższym. W ramach studiów podyplomowych, wedle potrzeby, można studiować na kierunku pokrewnym do ukończonych przez nas wcześniej studiów, lub w zupełnie nowej dziedzinie. Podczas studiów podyplomowych, nacisk kładziony jest szczególnie na praktyczny aspekt zdobywanej wiedzy. W niektórych ośrodkach, prowadzone są nawet studia, przeznaczone dla poszczególnych grup zawodowych, lub dla pracowników określonych firm i instytucji. Dzięki takiemu, elastycznemu podejściu do potrzeb rynku pracy, studia podyplomowe kształcą poszukiwanych specjalistów, dobrze przygotowanych do wykonywania swoich zawodowych obowiązków.